BANGKOK SCREEN

อุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้าและรองเท้า Heat Transfer
ผลิตภัณฑ์ของเราใช้เคมีและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพสกรีน คือผู้ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้า Heat Transfer ระดับโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และตลอด 36 ปีที่ผ่านมาพวกเราได้ทำงานอย่างมืออาชีพกับหลากหลายแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก

BANGKOK SCREEN

ตั้งแต่ปี 1965
พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องกว่า 35 ปีที่เรามุ่งมั่น พัฒนา นวัตกรรม, คุณภาพของสินค้า, เทคโนโลยี, และทรัพยากรมนุษย์ของเรา เพราะเราเชื่อว่า การพัฒนานวัตกรรม และบุคลากรของเราจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านสติกเกอร์สำหรับพิมพ์โลโก้และลวดลายที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับการรับรองความมุ่งมั่นในการพัฒนา โดยรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
นวัตกรรม
เป็นเวลากว่า 36 ปีแล้วที่เรากำลังพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบุคลากรสูงสุด ด้วยการพัฒนาทีมงานที่มีความสามารถและคล่องตัว เราเชื่อว่านี่เป็นกุญแจสำคัญในการเป็นผู้บุกเบิกชั้นนำด้านนวัตกรรมฉลากการถ่ายเทความร้อนที่ยั่งยืนและอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้ ...
กรุงเทพสกรีนตระหนักถึง ปัญหาและวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะ เราจึงได้ดำเนินการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์, ระบบบำบัดน้ำเสีย, การใช้สารเคมีที่ปลอดสารพิษ, การจัดการสารเคมีที่ใช้แล้วอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหามลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา

SAVE

The environment

Corporate Social Responsibility

มีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือไหม?

หรือ

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.