BANGKOK SCREEN

อุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้าและรองเท้า Heat Transfer
ผลิตภัณฑ์ของเราใช้เคมีและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพสกรีน คือผู้ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้า Heat Transfer ระดับโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และตลอด 36 ปีที่ผ่านมาพวกเราได้ทำงานอย่างมืออาชีพกับหลากหลายแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก

BANGKOK SCREEN

ตั้งแต่ปี 1965
พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องกว่า 35 ปีที่เรามุ่งมั่น พัฒนา นวัตกรรม, คุณภาพของสินค้า, เทคโนโลยี, และทรัพยากรมนุษย์ของเรา เพราะเราเชื่อว่า การพัฒนานวัตกรรม และบุคลากรของเราจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านสติกเกอร์สำหรับพิมพ์โลโก้และลวดลายที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับการรับรองความมุ่งมั่นในการพัฒนา โดยรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
นวัตกรรม
เป็นเวลากว่า 36 ปีแล้วที่เรากำลังพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบุคลากรสูงสุด ด้วยการพัฒนาทีมงานที่มีความสามารถและคล่องตัว เราเชื่อว่านี่เป็นกุญแจสำคัญในการเป็นผู้บุกเบิกชั้นนำด้านนวัตกรรมฉลากการถ่ายเทความร้อนที่ยั่งยืนและอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้ ...
กรุงเทพสกรีนตระหนักถึง ปัญหาและวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะ เราจึงได้ดำเนินการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์, ระบบบำบัดน้ำเสีย, การใช้สารเคมีที่ปลอดสารพิษ, การจัดการสารเคมีที่ใช้แล้วอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหามลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา

SAVE

The environment

Corporate Social Responsibility

มีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือไหม?

หรือ