วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด นำโดย คุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ, คุณภาคภูมิ น้อยเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ คุณเทพนิมิตร ไข่เกตุ ผู้จัดการโรงงาน สาขาราชบุรี รับมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี 2566 (Prime Minister’s Export Award 2023) ด้านธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Services Enterprise Award) สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing) โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลในครั้งนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.