ABOUT US

กรุงเทพสกรีนเป็นผู้ผลิตสติกเกอร์สำหรับพิมพ์โลโก้และลวดลายต่างๆบนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬา เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้า แบรนด์ชั้นนำระดับโลกมากมาย กว่า 36 ปี

สินค้า แนะนำ

กรุงเทพสกรีนเป็นผู้ผลิตสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์โลโก้และลวดลายต่างๆบนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬา คลิกเพื่อดูสินค้าแนะนำที่เราภูมิใจนำเสนอ

ข่าวสาร

มาตรฐาน
ของเรา

กรุงเทพสกรีนได้รับมาตรฐานการรับรองจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเน้นย้ำถึงคุณภาพ และสร้างความมั่นใจต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000, TSL 8001, Green Industry, และ CSR-DIW

Quality Service.

meet up with all of the major standards for Health and Safety, Workers Rights, and Quality Service.


  • พลังงานโซล่าเซลล์
  • NON-TOXIS CHEMICAL
  • WASTE WATER TREATMENTS