เป็นเวลากว่า 36 ปีแล้วที่เรากำลังพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบุคลากรสูงสุด ด้วยการพัฒนาทีมงานที่มีความสามารถและคล่องตัว เราเชื่อว่านี่เป็นกุญแจสำคัญในการเป็นผู้บุกเบิกชั้นนำด้านนวัตกรรมฉลากการถ่ายเทความร้อนที่ยั่งยืนและอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งได้รับการรับรองโดย “Thailand Innovation Award 2021”

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.