วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง และปัญญา “บ้านราชาวดีหญิง” อ.ปากเกล็ด จ.นนทบุรี

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด โดยคุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับสมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย (TINPA) นำกำไรส่วนหนึ่งจากรายได้ มอบสิ่งของจำเป็น และร่วมเลี้ยงอาหารน้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง และปัญญา “บ้านราชาวดีหญิง”

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม