Water Proof คือนวัตกรรมของกาวที่ทำให้สามารถติดบนผ้าร่มได้ดี ซึ่งโดยปกติแล้ว ผ้าร่มจะถูกเคลือบด้วยสารที่กันของเหลวไม่ให้ซึมผ่านได้ ทำให้กาวไม่สามารถละลายซึมเข้าไปกับเนื้อผ้าได้ เราได้แก้ปัญหาโดยวิธีเฉพาะที่คิดค้นโดยทีมพัฒนาเพื่อให้สามารถยึดเกาะได้ดี และทนทานต่อการซักล้างและการเสียดสีที่ดี

ส่วนประกอบ

กาวพิเศษ