Flat Ink คือ หนึ่งในเทคนิคงานที่ได้รับความนิยมที่สุด โดยที่งานพิมพ์จะมีลักษณะเรียบแบน ซึ่งเหมาะสำหรับ ทำโลโก้แบรนด์ ป้ายขนาดเสื้อผ้า และ ป้ายการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ 

โดยคุณสมบัติของFlat Ink คือความสามารถในการยืดหยุ่นสูง ความทนทานต่อการซัก และ การเสียดสี รวมไปถึง มีราคาที่แข่งขันในตลาดได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้งาน Flat Ink นิยมนำมาใช้ในเสื้อผ้ากีฬา

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน