Flat Ink คือ หนึ่งในเทคนิคงานที่ได้รับความนิยมที่สุด โดยที่งานพิมพ์จะมีลักษณะเรียบแบน ซึ่งเหมาะสำหรับ ทำโลโก้แบรนด์ ป้ายขนาดเสื้อผ้า และ ป้ายการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ 

โดยคุณสมบัติของFlat Ink คือความสามารถในการยืดหยุ่นสูง ความทนทานต่อการซัก และ การเสียดสี รวมไปถึง มีราคาที่แข่งขันในตลาดได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้งาน Flat Ink นิยมนำมาใช้ในเสื้อผ้ากีฬา

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.