RUSTED PATINA

TYPE: DECORATIVE

ออกแบบและลงสีให้เหมือนคราบสนิม ผิวสัมผัสมีลักษณะคล้ายผิววัสดุที่ผุกร่อน

ก่อนการสะท้อนแสง

ระหว่างการสะท้อนแสง

TRANSPARENT REFLECTIVE

TYPE: REFLECTIVE

ผลิตภัณฑ์สีใสสะท้อนแสง (Transparent Reflective) และมีค่าความสว่างอยู่ระหว่าง 70 cd/lx/m² - 100 cd/lx/m² เหมาะสำหรับงานตกแต่งที่ต้องการเพิ่มลูกเล่นความสวยงาม ไม่เน้นค่าความสว่าง

Play Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.