LENTICULAR

TYPE: DECORATIVE

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคนิคพิเศษในการทำให้ชิ้นงานดูมีมิติและสีสามารถปรับเปลี่ยนไปตามมุมที่มอง

Play Video

HUSK PRINT-HD

TYPE: SUSTAINABILITY

เป็นการนำเศษแกลบมาผสมผสานรวมกับสีพิมพ์ ทำให้เกิดงานพิมพ์ที่สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.