HUSK RECYCLE

TYPE: SUSTAINABILITY

เป็นการนำเศษแกลบมาทำให้เกิดมูลค่าในรูปแบบของงานพิมพ์เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

SENSITIVE

TYPE: FUNCTIONAL

ผลิตภัณฑ์มีลักษณะพิเศษไวต่ออุณหภูมิเมื่อสัมผัสกับความร้อนหรือแสงแดดสีของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนจากสีเข้มเป็นสีอ่อน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.