NATURAL DYED-HD

TYPE: SUSTAINABILITY

เป็นการนำสีจากธรรมชาติมาใช้ร่วมกับงานพิมพ์ ทำให้เกิดงานพิมพ์ที่สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

CHAMELEON GLOSSY

TYPE: DECORATIVE

ผลิตภัณฑ์มีความพิเศษที่ผิวมีความมันเงาและสามารถเปลี่ยนสีไปตามมุมมองที่ดูได้ สร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.