UV LIGHT RECYCLE​

Type: Functional

เป็นผลิตภัณฑ์จากการผสมรวมกันระหว่างสีพิเศษกับเศษสีที่เหลือจากกระบวนการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น เมื่อกระทบแสงกับ UV สีของลายพิมพ์จะปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีม่วง อีกทั้งผลิตภัณฑ์ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม​

Durability Standard

Features

Beyond Standard

Special Features

Certification

Special Features

Play Video

• สำหรับ Shoe Insoles

• สำหรับ Shoe Upper

• สำหรับ Shoe Tongue

CHAMELEON GLOW

Type: Decorative

เป็นผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพิเศษ ที่สามารถเปลี่ยนสีไปตามมุมมองและเรืองแสงได้เมื่อโดนแสง UV หรืออยู่ในที่มืด

Durability Standard

Features

Beyond Standard

Special Features

Certification

Special Features

Play Video
Play Video
Play Video

• สำหรับ Shoe Insoles

• สำหรับ Shoe Upper

• สำหรับ Shoe Tongue

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.