SUSTAINABILITY PRINT

TYPE: SUSTAINABILITY

เป็นการนำสีจากธรรมชาติมาผสมผสานกับเศษสีที่เหลือทิ้งในกระบวนการผลิต ทำให้เกิดงานพิมพ์ที่สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

3D SILICONE FLEX

TYPE: DECORATIVE

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคนิคพิเศษในการทำให้ชิ้นงานดูมีมิติ ลวดลายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามมุมที่มอง สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์

Play Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.