ABSTRACT REFLECTIVE

TYPE: REFLECTIVE

เป็นงานที่เกิดจากการนำเศษสีที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาประยุกต์รวมกับรีเฟคทีฟ พัฒนาเป็นชื้นงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Play Video

FLOCK PRINT

TYPE: DECORATIVE

ผลิตภัณฑ์ทำให้ดูเหมือนผ้ากำมะหยี่ ที่มีความนุ่ม และยืดหยุ่นสูง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.