“จับปลาในบึงในคลองก็ได้แต่ปลาตัวเล็ก ถ้าจะจับปลาตัวใหญ่ต้องออกมหาสมุทร” พบกับเรื่องราวจากศูนย์ สู่การเปิดประตูสู่แบรนด์อันดับหนึ่งของโลก พร้อมเทคนิคการบริหารคน ที่ส่งเสริมศักยภาพของคนแต่ละ generation ได้ดีที่สุด โดย คุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.