กว่า 35 ปี บริษัทกรุงเทพสกรีน จำกัด มุ่งมั่นในการใช้แต่วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงานสะอาด และในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2020″ ด้าน “นวัตกรรมการผลิตเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมแห่งปี” จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตลอดจนนักบริหารเข้าร่วมงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม