UV Reflective คือ งานประเภทสะท้อนแสง โดยแสงUV จะทำให้ลวดลายมีความโดดเด่นมากขึ้น ซึ่งเหมาะที่จะนำไปใช้ในงานเสื้อผ้าประเภทความปลอดภัย

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน และ ลูกแก้ว