Texture Iridescent เป็นเทคนิคตกแต่งงาน heat transferโดยการเพิ่มลวดลายที่มีสีเหลือบรุ่งลงบนชิ้นงาน ซึ่งสีของลวดลายจะสว่างต่อเมื่อถูกกระทบด้วยแสงสว่าง ทำให้มองออกเป็นสีรุ้ง โดยความพิเศษของ Texture Iridescent อยู่ตรงที่สีของลวดลายจะเปลี่ยนไปตามองศาการมองชิ้นงาน รวมไปถึงมุมตกกระทบของแสงลงบนชิ้นงาน โดยลวดลายสีเหลือบจะทำให้ เสื้อผ้าจะดูโดดเด่นมากขึ้น ปัจจุบันแบรนด์ชั้นนำหลายๆแบรนด์มีการนำTexture Iridescent มาใช้อย่างแพร่หลาย

ส่วนประกอบ

คริสตัลจากโพลีเอสเตอร์ โพลียูรีเทน

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.