Starry Flex คือ งาน Heat Transfer ที่มีกากเพชรกระจายอยู่จนทั่วชิ้นงาน โดยมีหลากสีให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น ฟ้า ฟ้าเข้ม ม่วง แดง ม่วงเข้ม เหลือง หรือ เขียว โดยได้คอนเซ็ปต์มาจากดวงดาวบนท้องฟ้าที่ระยิบระยัยและมีหลากสี โดยที่ชิ้นงานมีความมันมันวาว

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน และ กากเพชร

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.