Silicone Translucent คือ งานพิมพ์ซิลิโคนที่มีสีโปร่งแสง ซึ่งทำให้สามารถมองเห็นสีของผ้ากลมกลืนไปกับสีของงาน heat transfer โดยที่มีลักษณะชิ้นงานหนาจากเทคนิค High Density โดยยังคงความนุ่มมือและไม่ลื่นมือ โดยที่งานพิมพ์ Silicone Translucent จะเหมาะสำหรับใช้ลงบนผ้าสีโทนอ่อน หรือ ผ้าลวดลายเยอะ เพื่อให้กลมกลืนกันมากขึ้น

ส่วนประกอบ

ซิลิโคน

 

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.