Raise Print คืองานพิมพ์รีดร้อนที่ใช้เทคนิค High Density ในการเพิ่มความหนาให้กับชิ้นงานพิมพ์ เพื่อเพิ่มมิติให้กับดีไซด์ของชิ้นงาน

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน