Reflective Tape คือ แถบเทปสะท้อนแสงที่สามารถนำมาติดบนเสื้อผ้าได้โดยยังมีความสว่างที่สูงมากกว่า 500ลูเมน

ส่วนประกอบ

ลูกแก้ว อะลูมิเนียม และ โพลียูรีเทน