Natural Ink เป็นงานจากสีธรรมชาติ ซึ่งมีหลายสีให้เลือกตามแต่วัตถุดิบธรรมชาติที่นำมาสกัดสีผสมกับสีซิลิโคนใส โดยที่Natural Ink มีคุณสมบัติที่สีจะเปลี่ยนโทนให้อ่อนลงไปตามกาลเวลาทำให้ชิ้นงานมีความเฉพาะตัว เหมาะสำหรับใช้บนเสื้อผ้าเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

ส่วนประกอบ

ซิลิโคน