Multi-Art คือ งานพิมพ์รีดร้อนที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงของอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้าและรองเท้า โดยที่Multi-Art สามารถสร้างดีไซด์เฉพาะ หรือ ตัวอักษร ในตำแหน่งเฉพาะ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งทำให้ปลอมแปลงได้ยากมากขึ้น

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน