Mix and Match คือ เทคนิคการดีไซด์ ที่เพิ่มสีสันและความหลากหลายลงบนชิ้นงาน เพิ่มมิติหรือลูกเล่นให้เสื้อผ้าธรรมดา มีความสะดุดตามากขึ้น โดยงาน Mix and Match ถือเป็นงานระดับสูงที่ใช้เทคนิคการพิมพ์หลายครั้งตามจำนวนสี แต่จะแลกมาด้วยความสวยงามที่มากขึ้น

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน