Iridescent Reflective คืองานประเภทสะท้อนแสงที่มีสีของชิ้นงาน และแสงสะท้อนของเม็ดลูกแก้วบนชิ้นงานเป็นสีเหลือบ โดยมีค่าแสงอยู่ในระดับเพื่อการประดับตกแต่งเสื้อผ้าให้ดูสวยงาม โดยที่คุณภาพวัตถุดิบใกล้เคียงกับงานสะท้อนแสงตัวอื่นทั้ง ยืดได้ดี ทนต่อการซักอุณหภูมิสูง และ สีไม่ระเหิด

ส่วนประกอบ

อะลูมิเนียม ลูกแก้ว และ โพลียูรีเทน