Hologram คืองานรีดร้อนจากวัสดุประเภทฟอยล์สีเงินโดยที่มีสีเหลือบที่มองเห็นสีรุ้งซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามมุมองศาที่มองชิ้นงาน เกิดจากแผ่นPETพิเศษทำให้เกิดกระบวนการโฮโลกราฟฟิคที่เกิดจากการหักเหของแสงทำให้มองเห็นเป็นสีรุ้ง

ส่วนประกอบ

ฟอยด์ โพลิเอทีลีนเทเรฟทาเลต (PET)  และ โพลีอีเธอร์ซัลโฟน(PES)