Glitter Print คือ งานที่มีการใช้เทคนิคพิเศษ ทำให้พื้นผิวของชิ้นงานมีลักษณะเป็น เม็ดปริซึมพีระมิดเล็ก ๆจำนวนมาก ประกอบด้วยการเคลือบเพื่อให้เกิดพื้นผิวมันวาว จึงทำให้ชิ้นงานมีลักษณะคล้ายกับประกายจากกากเพชรเมื่อถูกแสงส่อง ด้วยการที่พื้นผิวเป็นปริซึมจำนวนมากจึงทำให้งานที่ได้คล้ายกระดาษทรายแต่ยังคงสัมผัสนุ่มของงานพิมพ์อยู่

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน และ คริสตัลโพลีเอสเตอร์