Fabric Die Cut คือ เทคนิคงานที่นำผ้าประเภทต่าง ๆมาผลิตให้เป็นอุปกรณ์ตกแต่ง โดยใช้การรีดลงบนเสื้อผ้าแทนการเย็บปัก เพื่อสะดวกต่อการนำไปผลิตเสื้อผ้าในจำนวนมาก โดยที่เทคนิค Fabric Die Cut สามารถนำผ้ามากกว่า1 ประเภทมาผสมกันเพื่อสร้างดีไซด์พิเศษตามความต้องการของลูกค้า 

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน