Engrave Reflective คืองาน heat transfer ที่ใช้เทคนิคการกัดลายลงบนงานกลุ่มreflectiveด้วยเลเซอร์ ทำให้เกิดเป็นลวดลายบนชิ้นงาน เหมาะสำหรับนำไปประดับเสื้อผ้ากีฬาโดยยังคงความ minimal

ส่วนประกอบ

อะลูมิเนียม ลูกแก้ว และ โพลียูรีเทน