Color Edge คืองานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์หลายชั้นเพื่อเพิ่มความสูงของชิ้นงาน โดยที่ชิ้นงานมีลักษณะที่ขอบจะมีสีที่แตกต่างกับสีด้านบนชิ้นงาน ทำให้เกิดมิติเวลามองในมุมต่าง โดยเทคนิคนี้จะทำให้เสื้อดูมีมิติมากขึ้น รวมไปถึงสร้างความแตกต่างให้กับเสื้อผ้า ที่งานพิมพ์ปกติไม่สามารถทำได้

การนำไปใช้งาน Color Edge  จะเหมาะสำหรับการทำ โลโก้แบรนด์ และ โลโก้สปอนเซอร์เพื่อทำให้งานดูสะดุดต

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน