Color Edge คืองานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์หลายชั้นเพื่อเพิ่มความสูงของชิ้นงาน โดยที่ชิ้นงานมีลักษณะที่ขอบจะมีสีที่แตกต่างกับสีด้านบนชิ้นงาน ทำให้เกิดมิติเวลามองในมุมต่าง โดยเทคนิคนี้จะทำให้เสื้อดูมีมิติมากขึ้น รวมไปถึงสร้างความแตกต่างให้กับเสื้อผ้า ที่งานพิมพ์ปกติไม่สามารถทำได้

การนำไปใช้งาน Color Edge  จะเหมาะสำหรับการทำ โลโก้แบรนด์ และ โลโก้สปอนเซอร์เพื่อทำให้งานดูสะดุดต

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.