Brightening คือ งานพิมพ์รีดร้อนที่มีเอฟเฟกต์พิเศษที่จะทำให้งานพิมพ์เรืองแสงเมื่อเจอกับแสง UV ซึ่งคุณสมบัตินี้เหมาะสมกับการนำไปใส่ในสถานบันเทิง ทำให้เสื้อผ้าโด่ดเด่นมากขึ้นเมื่อเจอแสงUV ซึ่งงาน Brightening ถูกจัดอยู่ในประเภท ชิ้นงานรีดร้อนอเนกประสงค์ และสามารถนำไปรีดลงบนผ้าได้หลายประเภท

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน