Aurora คืองานที่มีลักษณะเรียบและมันวาว โดยมีคุณสมบัติพิเศษอยู่ตรงที่สามารถในการเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเช่น ม่วง ฟ้า เขียว แดง ส้ม และอื่นๆ ตามองศามุมมองต่อชิ้นงาน ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีลักษณะเป็นกากเพชรรอบชิ้นงานทำให้ลวดลายดูสะดุดตามากขึ้น

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน