Anti-Slip คืองานรีดร้อนจากสีซิลิโคนที่หนาและเหนียวเพื่อเพิ่มความสามารถในการยึดติดกับสิ่งของ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ความปลอดภัย ถุงมือหรือถุงเท้า และสามารถนำไปใช้เพื่อตกแต่งเสื้อผ้าได้

ส่วนประกอบ

ซิลิโคน