Algae heat transfer คือ นวัตกรรมงานพิมพ์ heat transfer เพื่อความยั่งยืน โดยการนำตะไคร้น้ำมาสกัดเพื่อเอาสีมาใช้แทนแม่สีเคมี ซึ่งนำมาผสมกับซิลิโคนเพื่อให้เกิดเนื้อของชิ้นงาน โดยที่Algae heat transfer ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดการใช้สีเคมีและเพิ่มส่วนประกอบที่สามารถทิ้งตามธรรมชาติได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียตามมา โดยชิ้นงานจะมีลักษณะเป็นสีเขียวมอสธรรมชาติเหมาะสำหรับเสื้อผ้าสีโทนอ่อน

ส่วนประกอบ

ซิลิโคน และ สารสกัดจากสาหร่าย