วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด ได้รับเกียรติจากทางทีม Nice Apparel Management เข้าเยี่ยมชมโรงงานสาขาราชบุรี นำโดย คุณภาคภูมิ น้อยเจริญ, คุณกุลชาติ สังข์ชัย, คุณเทพนิมิตร ไข่เกต, คุณเริงชัย เพ็งสุวรรณ, คุณทิมากร สืบเทพ, คุณสมสกุล สามงามตัน พร้อมด้วยทีมงานให้การต้อนรับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.