เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัดและบริษัทในเครือ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่ ณ สำนักงานใหญ่ และโรงงาน จ.ราชบุรี

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.