เมื่อวันอังคาร ที่  2 พฤษภาคม  2566  บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทประจำปี  ณ สำนักงานใหญ่ และโรงงาน จ.ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ เป็นประธานในพิธี  โดยได้นิมนต์พระสงฆ์และจัดทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่องค์กร ผู้บริหารและพนักงาน  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.