วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด โดยคุณสุชานัน ทัศนวุฒิกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ร่วมกับมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา นำกำไรส่วนหนึ่งจากรายได้ มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรับมอบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.