วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด โดยคุณสุชานัน ทัศนวุฒิกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ร่วมกับมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา นำกำไรส่วนหนึ่งจากรายได้ มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรับมอบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม