วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00-12:00น ณ ห้องประชุมราชาวดี บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด 

บริษัทในเครือ B-Group ได้แก่ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด , บริษัทไฮซีซั่น พลูวิลล่า แอนด์สปา จำกัด , บริษัท เฮิร์บวัน จำกัดและบริษัท อีโค เอสเตส จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำโดยคุณประเสริฐวงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาจารย์ศิริอร วณิชโชตยานนท์ คณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และคณะผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การลงนามความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์วิจัยต่างๆ  หรือด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด นำโดยคุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ มอบเงินสนับสนุนกับทางมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมี รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมรับมอบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.