วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00-12:00น ณ ห้องประชุมราชาวดี บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด 

บริษัทในเครือ B-Group ได้แก่ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด , บริษัทไฮซีซั่น พลูวิลล่า แอนด์สปา จำกัด , บริษัท เฮิร์บวัน จำกัดและบริษัท อีโค เอสเตส จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำโดยคุณประเสริฐวงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาจารย์ศิริอร วณิชโชตยานนท์ คณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และคณะผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การลงนามความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์วิจัยต่างๆ  หรือด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด นำโดยคุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ มอบเงินสนับสนุนกับทางมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมี รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมรับมอบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม