วันที่ 16 กันยายน 2564 บริษัทกรุงเทพสกรีน จำกัด โดยคุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ ได้ขึ้นรับถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลสถานประกอบการ ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.