กรุงเทพสกรีนตระหนักถึง ปัญหาและวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะ เราจึงได้ดำเนินการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์, ระบบบำบัดน้ำเสีย, การใช้สารเคมีที่ปลอดสารพิษ, การจัดการสารเคมีที่ใช้แล้วอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหามลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.