กรุงเทพสกรีนตระหนักถึง ปัญหาและวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะ เราจึงได้ดำเนินการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์, ระบบบำบัดน้ำเสีย, การใช้สารเคมีที่ปลอดสารพิษ, การจัดการสารเคมีที่ใช้แล้วอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหามลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม