Printed Reflective คืองานพิมพ์สะท้อนแสง ที่มีความพิเศษอยู่ตรงที่ความสามารถในการสร้างลวดลายตามใจชอบได้บนพื้นผิวของชิ้นงานสะท้อนแสง โดยแสงจะไม่สะท้อนในตำแหน่งที่มีลายพิมพ์ ด้วยเทคนิคนี้เราสามารถสร้างลวดลายเพื่อให้เห็นเฉพาะในตอนกลางคืนได้ หรือนำไปประยุกต์ในทางอื่นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้เสื้อผ้าได้

ส่วนประกอบ

อะลูมิเนียม ลูกแก้ว และ โพลียูรีเทน