Natural Material คืองานพิมพ์ที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่มีสีหลากหลาย (เช่น ดอกไม้ หรือ ใบไม้)นำมาโรยบนชิ้นงานบนซิลิโคนใสแทนการใช้สีพิมพ์ รวมไปถึงการเพิ่มผิวสัมผัสให้ชิ้นงาน โดยวัตถุดิบที่นำมาจากธรรมชาติจะมีสีที่จางลงตามธรรมชาติ ในมุมนึงอาจจะไม่เหมาะกับเสื้อผ้าที่ต้องการสีที่เหมือนเดิมตลอด แต่ในอีกมุมนึงอาจเป็นดีไซด์ที่น่าสนใจสำหรับเสื้อผ้าที่จะทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ที่สำคัญ Natural Material เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปรีไซเคิลได้เกือบทั้งชิ้น ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นส่วนหนี่งในการช่วยพัฒนาความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนประกอบ

วัตถุดิบธรรมชาติ และ ซิลิโคน