Mesh คือ งานแบบ ตาข่าย ซึ่งโดยทางเทคนิคแล้วชิ้นงานนี้นิยมถูกนำไปใช้สำหรับผ้าตาข่าย เช่น เสื้อผ้ากีฬาบาสเกตบอล เนื่องจากความสามารถในการระบายความร้อนภายในเสื้อผ้า รวมไปถึงการขับเหงื่อออกจากผ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬาของผู้สวมใส่

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.