Chitosan คือ งานพิมพ์ที่มีส่วนผสมของไคโตซาน ซึ่งก็คือโพลิเมอร์จากธรรมชาติโดยได้มาจากเปลือกกุ้ง กระดองปู และ แกนปลาหมึก โดยที่นำมาผสมกับสีซิลิโคนเพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัสชิ้นงานและลดการใช้สีซิลิโคน โดยทีมวิจัยได้พัฒนาสัดส่วนทองที่ดีที่สุดในการผสมผงไคโตซานโดยที่ไม่กระทบต่อชิ้นงาน

ส่วนประกอบ

ไคโตซาน และ ซิลิโคน