Black Reflective คือ หนึ่งในงานกลุ่มสะท้อนแสงที่ได้รับความนิยมมากในธุรกิจเสื้อผ้า ซึ่งพัฒนามาจาก งานสะท้อนแสงสีเงิน หรือ Silver Reflective ซึ่งถือเป็นสีมาตรฐาน โดยBlack Reflective นั้นตรงตามชื่อ คืองานเป็นสีดำ แต่ไม่ได้ทำให้ค่าความสว่างของแสงลดน้อยลงมาก รวมไปถึงมีความยืดหยุ่นสูง และความทนทานสูง 

Black Reflective เหมาะกับผ้าหลายประเภท และนิยมนำไปใช้ในเสื้อผ้าด้านความปลอดภัยและเสื้อผ้ากีฬา

ส่วนประกอบ

อะลูมิเนียม ลูกแก้ว และ โพลียูรีเทน