3D Reflective คือ งานรีดร้อนสะท้อนแสงที่มีลักษณะเป็นลวดลาย 3มิติ โดยใช้การแรเงาเพื่อเพิ่มความมีมิติเมื่อชิ้นงานถูกส่องโดยแสงไฟ นอกจากจะสามารถนำไปใช้ในเครื่องแต่งกายด้านความปลอดภัยแล้ว สามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้ากีฬา หรือเสื้อผ้าลำลองได้อีกด้วย 

ส่วนประกอบ

อะลูมิเนียม ลูกแก้ว และ โพลียูรีเทน