Moisture-Sensitive คือ งานที่มีความไวต่อความชื้น รวมไปถึงเหงื่อจากร่างกาย โดยที่จะส่งผลให้ชิ้นงานมีสีเข้มขึ้น และจะเปิดเผยลวดลายที่ถูกซ่อนอยู่ในชิ้นงาน โดยงานประเภทนี้จะเหมาะสมที่สุดสำหรับเสื้อผ้ากีฬาทางน้ำ หรือ รองเท้ากีฬาที่มีโอกาศสัมผัสกับของเหลวหรือความชื้นบ่อยครั้ง

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน