Crystal Curve ทำจากซิลิโคนใส ซึ่งจะมีคุณสมบัติที่มองทะลุถึงสีของผ้า โดยความพิเศษของเทคนิคนี้คือชิ้นงานจะมีลักษณะขอบมนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเจลซิลิโคนเหลวไหลลงด้านข้าง ทำให้สัมผัสไม่คม รวมไปถึงสามารถสร้างลวดลายสีต่าง ๆบนชิ้นงานพื้นซิลิโคนได้

ส่วนประกอบ

ซิลิโคน และ โพรียูรีเทน