Crystal Curve ทำจากซิลิโคนใส ซึ่งจะมีคุณสมบัติที่มองทะลุถึงสีของผ้า โดยความพิเศษของเทคนิคนี้คือชิ้นงานจะมีลักษณะขอบมนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเจลซิลิโคนเหลวไหลลงด้านข้าง ทำให้สัมผัสไม่คม รวมไปถึงสามารถสร้างลวดลายสีต่าง ๆบนชิ้นงานพื้นซิลิโคนได้

ส่วนประกอบ

ซิลิโคน และ โพรียูรีเทน

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.